Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

alonenight
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
alonenight
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
alonenight
2456 191b 500
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
alonenight
Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
alonenight
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło. 
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir
alonenight
7414 392a
Reposted fromappreciation appreciation viamefir mefir
alonenight
8725 6c1b
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
0963 d691 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamefir mefir
alonenight
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
alonenight
7551 9205 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
alonenight
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
alonenight
6315 8f10
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo viamefir mefir
alonenight
6070 5e1c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir
alonenight
alonenight
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir

April 17 2018

alonenight
0529 5e0e 500
Reposted fromipo ipo
alonenight
1647 8328 500
Reposted fromslodziak slodziak
alonenight
1649 7f9f
Reposted fromslodziak slodziak
alonenight
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl